search
bulgarian | english | more
 
home bio nagradi news gallery program adv contact
 
 

Правила на ползване

Всички статии и материали на Интернет страницата могат да бъдат цитирани от новинарски екипи и частни лица с цел отразяването на новина, но при спазване на правилото за цитиране на източника. А именно личната страница на Георгиа Кадоглу www.georgiakadoglu.bg, а така също и точния линк на материала от страницата, откъдето е цитирана новината.

Георгиа Кадоглу си запазва правото да отказва използването на снимков материал по други Интернет медии, взети от личната й страница.биография | награди | новини | програма | реклама | контакти
Копирайт 2009 Georgia Kadoglu | Правила на ползване
design and programming by creativedesign.bg